SERVICII OFERITE

R.S.V.T.I. BOB SRL, cu o experiență de peste 10 ani, desfășoară activități de prestări servicii R.S.V.T.I.. Societatea este autorizată de ISCIR ca operator R.S.V.T.I. și răspunde de exploatarea în siguranță a echipamentelor de ridicat și a instalațiilor sub presiune in conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice colecția ISCIR si legislația aferentă în vigoare.

SERVICII
R.S.V.T.I.

__________
Exploatarea în siguranță a echipamentelor de ridicat și a instalațiilor sub presiune.

VERIFICARE, REPARARE ȘI REGLARE A SUPAPELOR DE  SIGURANȚĂ

_______________
Activități de verificare reparare și reglare a supapelor de siguranță având DNmax = 100 mm, Pmax = 60 bar.

Societatea noastră își desfășoară

activitatea pe raza teritorială

a IT ISCIR Brasov.

Ai nevoie de serviciile noastre?Intră în legătura cu noi...

Lucrările noastre

Avantajele externalizării serviciului de R.S.V.T.I.: 

– Costuri mai mici, întrucât nu trebuie să plătiţi contribuţii pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, impozit şi astfel fondul de salarii al societăţii dumneavoastră nu se măreşte.

– Nu trebuie să asiguraţi pe durata concediului de odihnă sau medical al persoanei angajate ca R.S.V.T.I. înlocuitor cu aceeaşi calificare care să preia temporar atribuţiile.

– Nu trebuie să şcolarizaţi un alt angajat în situaţia în care persoana având atribuţii de R.S.V.T.I. decide să părăsească societatea.

– Întrucât autorizaţia de R.S.V.T.I. se reînoieşte odată la patru ani, nu trebuie să plătiţi sumele aferente şcolarizării în vederea reautorizării.

Avantajele standulului mobil sunt următoarele:

– Verificarea supapelor de siguranță conform Prescripției tehnice C7-2010 direct la locul de funcționare a instalațiilor.

– Diminuarea pierderilor de producție cauzate de scoaterea din fluxul tehnologic a echipamentului pe care este montată supapa de siguranță.

O EXPERIENȚĂ DE PESTE 10 ANIFă o programre...

Echipa

Activitățile de verificare, reparare și reglare a supapelor de siguranță se realizeză cu stand mobil, deservit de personal de specialitate.Angajații societății noastre, autorizați ca operatori R.S.V.T.I., identifică, înregistrează la ISCIR echipamentele și instalațiile, țin evidența centralizată a acestora, supraveghează activitatea de întreținere, reparare și exploatare și verifică periodic echipamentele/instalațiile ISCIR în condițiile stabilite de Prescripțiile Tehnice.Personalul nostru este calificat și deține o vastă experiență în domeniu.

Contactează-ne

R.S.V.T.I. BOB S.R.L.

Adresa: str. De Mijloc nr. 84, Brașov, jud. Brașov

CUI 26467043
J08/122/2010

Persoană de contact:

Fianu Bogdan Liviu
Telefon: 0733.011.080
E-mail: contact@rsvti-brasov.ro